Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
99/2015 2015-08-17 Ustanowienie zastawów na aktywach Spółki

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego M. St. Warszawy w Warszawie – Wydział XI Gospodarczy – Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 6 sierpnia 2015 roku do rejestru zastawów – udziałów w spółce z ograniczona odpowiedzialnością.
Przedmiotem ustanowionego zastawu jest: 5 udziałów Maflow Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, należących do Boryszew S.A. stanowiących 100% udziałów.
Zastaw został ustanowiony na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie do najwyższej sumy zabezpieczenia 15.000.000,00 EUR, celem zabezpieczenia wierzytelności Banku
z tytułu umowy kredytu terminowego z dnia 15 czerwca 2015 roku, w wysokości 10.000.000,00 EUR.
Wartość nominalna udziałów będących przedmiotem zastawu wynosi 5.000 PLN, a ich wartość bilansowa w księgach rachunkowych Boryszewa S.A. na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosiła 5.000 PLN.
Nie ma powiązań pomiędzy Boryszew S.A. i jego osobami zarządzającymi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie i jego osobami zarządzającymi.
Kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości – wartość zastawu , przekracza równowartość kwoty 1 mln euro.

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 RO

Podstawa prawna:
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 RO

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »