Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
102/2015 2015-08-27 Nabycie obligacji przez jednostkę pośrednio zależną

Boryszew Spółka Akcyjna informuje, iż w dniu 27 sierpnia 2015 roku, spółka pośrednio zależna od Boryszew S.A. nabyły 5 obligacji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A.
Obligacje zostały nabyte po Cenie Emisyjnej za łączną kwotę 5.000.000 złotych.
Oprocentowanie obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu 5 obligacji imiennych serii F nastąpi w dniu 30 czerwca 2017 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych jednostki pośrednio zależnej..
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 2 pkt Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »