Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
119/2015 2015-10-02 Informacja osób zobowiązanych

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 2 października 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od dwóch członków Rady Nadzorczej Boryszew S.A., pełniących jednocześnie funkcje nadzorcze w Alchemia S.A., o nabyciu przez Alchemia S.A. w dniu 1 października 2015 roku w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 400.000 sztuk akcji Boryszew S.A. o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, po cenie 5,00 złotych za 1 akcję.
Rozliczenie powyższej transakcji nastąpiło w dniu 1 października 2015 roku.
Osoby zobowiązany do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie- – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »