Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
125/2015 2015-10-06 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu w dniu 30 września 2015 roku w transakcjach pakietowych 2.200.000 sztuk akcji spółki Boryszew S.A. (rozliczenie transakcji nastąpiło 5 października 2015 roku). Nabycie akcji spowodowało zmianę pośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A..
Przed dniem transakcji 29 września 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 128.014.694 akcje Boryszew S.A co stanowiło 53,34% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 14.330.000 sztuk akcji Boryszew S.A, co stanowiło 5,97% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 125.538.284 głosy na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 52,307% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 14.330.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.
Na dzień 5 października 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 127.210.321 akcji spółki Boryszew S.A. stanowiących 53,004% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 15.800.000 akcji spółki Boryszew S.A. stanowiących 6,583% udziału w kapitale zakładowym. Na dzień 5 października 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 125.216.258 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 52,173% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 15.600.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 6,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »