Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
136/2015 2015-11-11 Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Zarząd Boryszew S.A., („Emitent”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm. ) informuje, że w dniu 10 listopada 2015 spółka Eastside - Bis Spółka z o.o. - podmiot pośrednio zależny od Emitenta zawarł przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i własności posadowionych na nieruchomości budynków położonych w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA4M/00138157/6 wraz z projektem budowlanym zespołu wielofunkcyjnego (biura, część usługowo-apartamentowa) na tej nieruchomości. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie do dnia 16 grudnia 2015 roku za kwotę 87,8 mln złotych netto.
Do istotnych warunków zawieszających umowy należą:
(i) prawomocne przeniesienie na odrębną spółkę celową (SPV) decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę) i projektu budowlanego dla tej nieruchomości; (ii) wygaśnięcie umów najmu obciążających nieruchomość; (iii) zawarcie przez nabywcę umów ubezpieczenia tytułu prawnego do nieruchomości oraz oświadczeń i zapewnień Sprzedającego.
Umowa przedwstępna nie zawiera innych postanowień odbiegających od powszechnie stosowanych dla umów tego typu.
Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Kupującym.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »