Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
138/2015 2015-11-30 Rozliczenie nabycia akcji HUTMEN S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 137/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku Zarząd Boryszew S.A.
z siedzibą w Warszawie (Spółka), zawiadamia, że w dniu 30 listopada 2015 roku nastąpiło rozliczenie wezwania ogłoszonego w dniu 2 października 2015 roku na sprzedaż akcji spółki HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
W wyniku wezwania SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. nabyła w dniu 25 listopada 2015 roku 420.903 akcje spółki Hutmen S.A., co stanowi 1,64% akcji tej spółki i uprawnia do 1,64% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku przedmiotowego Wezwania zmianie uległ stan posiadania akcji Hutmen S.A. przez Boryszew S.A. Przed zmianą posiadania w wyniku Wezwania Boryszew S.A. posiadała:
 bezpośrednio 22.799 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 0,09% akcji tej spółki i uprawniało do 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 4.843.908 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 18,92% akcji tej spółki i uprawniało do 18,92% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 2,72% akcji tej spółki i uprawniało do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 49,03% akcji tej spółki i uprawniało do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowiło 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Łącznie Boryszew S.A. posiadała 21.563.062 (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dwie) akcje spółki Hutmen S.A., co stanowiło 84,24% akcji tej spółki i uprawniało do 84,24% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W wyniku rozliczenia przedmiotowego Wezwania Boryszew S.A. posiada obecnie:
 bezpośrednio 22.799 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 0,09% akcji tej spółki i uprawniało do 0,09% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 pośrednio przez SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. – 5.264.811 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 20,57% akcji tej spółki i uprawnia do 20,57% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 pośrednio przez Impexmetal S.A. – 695.159 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 2,72% akcji tej spółki i uprawnia do 2,72% głosów na Walnym Zgromadzeniu,
 pośrednio przez Impex – Invest Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 12.550.000 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 49,03% akcji tej spółki i uprawnia do 49,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu.
 pośrednio poprzez SPV Impexmetal Sp. z o.o. (spółkę pośrednio zależną od Boryszew S.A.) – 3.451.196 akcji spółki Hutmen S.A., co stanowi 13,48% akcji tej spółki i uprawniało do 13,48% głosów na Walnym

Łącznie Boryszew S.A. wraz podmiotami zależnymi posiada 21.983.965 (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć) akcji spółki Hutmen S.A. co stanowi 85,89% akcji tej spółki i uprawnia do 85,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu.


Boryszew S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., Impexmetal S.A., SPV Impexmetal Sp. z o.o. oraz Impex – Invest Sp. z o.o. należą do Grupy Kapitałowej Boryszew, w związku z czym stanowią jednostki powiązane w rozumieniu art. 87 ust. 4 pkt 4 Ustawy.

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439)

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »