Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
141/2015 2015-12-22 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 22 grudnia 2015 roku, spółka zależna od Boryszew S.A. nabyła w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A. 11 (słownie: jedenaście) obligacji imiennych o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych każda. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 11.000.000,00 (słownie: jedenaście milionów) złotych.
Oprocentowanie ww. obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji – 30 czerwca 2017 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostce zależnej.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »