Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
143/2015 2015-12-31 Nabycie obligacji przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 31 grudnia 2015 roku, dwie spółki zależne od Boryszew S.A. nabyły w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A.:
 15 (słownie: piętnaście) obligacji imiennych o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych każda. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.
Przedmiotowe obligacje zastępują obligacje, wyemitowane przez Boryszew S.A. dniu 31 grudnia 2014 roku.
 1 (słownie: jedną) obligację imienną o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych.
Oprocentowanie ww. obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji – 31 grudnia 2016 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostce zależnej.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »