Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2016 2016-01-14 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Boryszew SA („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych
w 2016 roku.
I. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 21 marca 2016 roku.
II. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
 za I kwartał 2016 roku – 16 maja 2016 roku.
 za III kwartał 2016 roku – 10 listopada 2016 roku.
III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za
I półrocze 2016 zostaną przekazane w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że zgodnie z § 83 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. 2014 poz. 133) ("Rozporządzenie") Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych. Skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej Boryszew zawierać będą kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalne informacje finansowe.
Ponadto Spółka informuje, iż nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku, zgodnie
z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia.
Spółka nie będzie publikować również odrębnego raportu półrocznego, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia.

Zgodnie z § 103 ust. 1 Rozporządzenia


Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »