Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2016 2016-01-26 Udzielenia Gwarancji Korporacyjnej za zobowiązania spółki zależnej

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 26 stycznia 2016 roku podpisał
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę Gwarancji Korporacyjnej za zobowiązania spółki Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH (BOD) wynikające z zawartych w dniu 29 października 2015 roku:
1. umowy kredytów terminowych do kwoty 20.338.000,00 euro,
2. umowy kredytu odnawialnego do kwoty 1.500.000,00 euro,
z przeznaczeniem na odbudowę i rozbudowę zakładu galwanizacji części dla automotive w Prenzlau.
Zgodnie z postanowieniami powyższych umów saldo wykorzystania kredytów nie może przekraczać kwoty 11.500.000,00 euro.
Gwarancja Boryszew S.A. została udzielona do maksymalnej kwoty 21.838.000 euro na okres do dnia 31 grudnia 2026 roku, z zastrzeżeniem, że od dnia 31 grudnia 2016 roku ulegnie zmniejszeniu do kwoty 10.338.000,00 euro. W kolejnych okresach kwota gwarancji będzie automatycznie pomniejszana
o wysokość rat kapitałowych spłacanych przez BOD.

Wynagrodzenie Boryszew S.A. z tytułu udzielenia gwarancji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Spółka Boryszew Oberflächentechnik Deutschland GmbH jest spółką pośrednio zależną od Boryszew S.A.

Podstawa prawna:
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia


Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »