Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
6/2016 2016-02-22 Zmiana terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 136/2015 z dnia 11 listopada 2015 roku oraz raportu nr 5/ 2016 z dnia 11 lutego 2016 roku, działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) zawiadamia, że otrzymał informację od spółki Eastside – Bis Spółka z o.o. (pośrednio zależna od Boryszew S.A.) o przełożeniu terminu zawarcia umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9.
Na dzień dzisiejszy strony uzgodniły brzmienie umowy ostatecznej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (wraz z umowami towarzyszącymi) oraz deklarują gotowość zawarcia planowanej transakcji niezwłocznie po domknięciu finansowania przez Inwestora, który to warunek powinien ziścić się w najbliższych dniach.

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »