Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
11/2016 2016-04-13 Zmiana umowy dotyczącej akcji Boryszew S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zawarcia ostatecznych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą
w Ostaszewie (obecnie: Boryszew Tensho Poland Spółka z o.o.), Zarząd Boryszew S.A. informuje, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Sanko & Co., Ltd. (Sanko) oraz Impexmetal S.A. i Boryszew S.A., na mocy której Strony uzgodniły, iż akcje Boryszew S.A. przeniesione w dniu 17 czerwca 2014 roku przez Impexmetal S.A. na rzecz Sanko w ilości 1.356.169 sztuk w zamian za nabyte przez Impexmetal S.A. wierzytelności Sanko wobec Boryszew Tensho Poland Spółka z o.o, zostaną zablokowane na rachunku maklerskim na kolejne 2 lata.
Po tym okresie Impexmetal S.A. będzie przysługiwać opcja zakupu (opcja call) za kwotę równą cenie nabytych akcji powiększonej o 20% a Sanko Corp. Ltd opcja sprzedaży (opcja put) za kwotę równą cenie nabycia.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r.
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »