Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2016 2016-05-31 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła w dniu 31 maja 2016 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 25.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po cenie jednostkowej 5,43 zł/szt.
Powyższe akcje dają 25.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowią 0,01% kapitału zakładowego Spółki.
W wyniku zawarcia powyższej transakcji Spółka posiada bezpośrednio 7.830.000 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 8.170.000 akcji Boryszew S.A. stanowiących razem 6,67% kapitału zakładowego i dających prawo do 16.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 6,67% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »