Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
37/2016 2016-06-15 Informacja osób zobowiązanych

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) zawiadamia, iż w dniu 15 czerwca 2016 roku Spółka otrzymała 2 zawiadomienia, w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., będącego jednocześnie Członkiem Zarządu Alchemia S.A, oraz od Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A., będącego jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Alchemia S.A, iż spółka Alchemia S.A. dokonała na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. transakcji nabycia akcji Boryszew S.A:

 

Data zawarcia       Data rozliczenia           Liczba nabytych      Średnia cena      Rodzaj
transakcji                 transakcji                           akcji                    za 1 akcję          transakcji
13-06-2016            13-06-2016                      2.000.000                  5,00 zł          transakcja pakietowa

 

Osoby zobowiązane do przekazania informacji nie wyraziły zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacje o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »