Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
42/2016 2016-06-17 Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej

W nawiązaniu do informacji zamieszczonych m.in. w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Boryszew za I kwartał 2016 roku, który został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 16 maja 2016 roku Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2016 roku pomiędzy spółką pośrednio zależną tj. Eastside - Bis Spółka z o.o. (Eastside – Bis) a podmiotem działającym w branży deweloperskiej (Kupujący) zawarte zostało porozumienie (Porozumienie) dotyczące warunków transakcji sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 (Nieruchomość). Porozumienie określa w szczególności zasady współpracy, komunikacji oraz harmonogram procesu sprzedaży Nieruchomości na rzecz Kupującego. Zgodnie z Porozumieniem cena sprzedaży Nieruchomości wraz z pozwoleniem na budowę została ustalona na około 100 mln zł netto, a planowane zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale 2016 roku.
O istotnych etapach procesu sprzedaży Nieruchomości Emitent będzie informował w trybie kolejnych raportów bieżących.
Jednocześnie Emitent informuje, iż zawarcie Porozumienia związane jest z nie dojściem do skutku realizacji umowy przedwstępnej sprzedaży Nieruchomości z dnia 10 listopada 2015 roku o zawarciu, której Emitent informował w raporcie bieżącym 136/2015, co związane było z brakiem pozyskania przez podmiot, z którym umowa przedwstępna została zawarta środków na finansowanie transakcji zakupu Nieruchomości.
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »