Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
44/2016 2016-07-01 Zawarcie umowy dotyczącej akcji Boryszew S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku w sprawie zawarcia ostatecznych umów nabycia udziałów Tensho Poland Corporation Spółka z o.o. z siedzibą w Ostaszewie (obecnie: Boryszew Tensho Poland Spółka z o.o.), Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 1 lipca 2016 roku Tensho Electic Industries Co. Ltd. (Tensho) wykonał opcję sprzedaży (opcja put) dotyczącą odkupu przez Impexmetal S.A. (jednostkę zależną od Emitenta). 5.618.412 sztuki akcji Boryszew S.A. stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.618.412 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 2,34% głosów, za kwotę 7.250.000 euro.
Jednocześnie strony porozumiały się, że wykonanie opcji (przeniesienie własności akcji Boryszew S.A.) nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 roku w drodze jednej lub kilku transakcji maklerskich.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »