Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
47/2016 2016-07-18 Odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości z 10 listopada 2015 r. (22:52)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 136/2015 w sprawie zawarcia w dniu 10 listopada 2015 r. przez spółkę pośrednio zależną tj. Eastside - Bis sp. z o.o. (Eastside – Bis) przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (Nieruchomość), raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w którym poinformowano o nie dojściu do skutku realizacji ww. umowy przedwstępnej jak również raportu bieżącego 46/2016 z 18 lipca 2016 r. w sprawie zawarcia ze spółkami z Grupy Skanska pakietu umów dotyczących sprzedaży inwestycji na ww. nieruchomości Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 roku Eastside – Bis złożyła oświadczenie drugiej stronie o formalnym odstąpieniu od umowy przedwstępnej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 10 listopada 2015 r. Emitent przypomina, iż ww. umowa przedwstępna nie została do dnia publikacji raportu bieżącego nr 42/2016 zrealizowana z uwagi na brak pozyskania przez podmiot, z którym umowa ta została zawarta środków na finansowanie transakcji zakupu Nieruchomości. W konsekwencji ww. umowa przedwstępna zostanie z dniem 18 lipca 2016 r. rozwiązana bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych dla jej stron.
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »