Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
48/2016 2016-07-29 Nabycie obligacji przez jednostkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 roku, WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach – podmiot pośrednio zależny od Boryszew S.A. nabył w ramach Programu emisji obligacji imiennych Boryszewa S.A. 15 (słownie: piętnaście) obligacji imiennych serii A1 o wartości nominalnej 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) złotych każda. Łączna wartość nominalna emitowanych w tej serii obligacji wynosi 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.
Oprocentowanie ww. obligacji zostało ustalone na warunkach rynkowych.
Termin wykupu obligacji – 30 czerwca 2019 roku.
Nabycie obligacji nastąpiło w celu lokowania wolnych środków finansowych w jednostce zależnej.

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia
Podpisy:
Piotr Szeliga – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »