Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
49/2016 2016-08-01 Aktualizacja informacji nt. transakcji sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej (10:52)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie zawarcia
z podmiotami z Grupy Skanska pakietu umów dotyczących sprzedaży projektu inwestycyjnego realizowanego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9 o powierzchni 5727 m2 (Nieruchomość), Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2016 roku spółka pośrednio zależna, tj. Eastside – Bis sp. z o.o. otrzymała decyzję Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lipca 2016 roku o nie skorzystaniu z ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Miastu Stołecznemu Warszawa w stosunku do Nieruchomości i tym samym spełniony został warunek zawieszający warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości zawartej w dniu 18 lipca 2016 roku. O zawarciu umowy przenoszącej Nieruchomość Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »