Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2016

Numer raportu Data raportu Temat raportu
59/2016 2016-10-13 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie,

na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005

roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika, który w dniu 11

października 2016 roku otrzymał informację od Boryszew S.A., iż w dniu 10 października 2016 roku na

rachunek maklerski Impexmetal S.A. została przeniesiona własność 5.618.412 sztuk akcji Boryszew

S.A., stanowiących 2,34% kapitału zakładowego i uprawniających do 5.618.412 głosów na Walnym

Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 2,34% głosów.

Przeniesienie własności 5.618.412 sztuk akcji spowodowało zmianę pośredniego udziału Pana

Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na Walnym Zgromadzeniu

Boryszew S.A.

Dnia 9 października 2016 roku, tj. przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał

bezpośrednio 127.330.873 sztuk akcji Boryszew S.A, co stanowiło 53,054% udziału w kapitale

zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 19.200.000 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło

8% udziału w kapitale zakładowym.

Na dzień 9 października 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio

126.862.398 głosy na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 52,859% ogólnej liczby

głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 19.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew

S.A., co stanowiło 8% ogólnej liczby głosów:

 Alchemia S.A.: 3.200.000 sztuk akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym,

3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,333% ogólnej liczby głosów

 Boryszew S.A.: 7.830.000 sztuk akcji, co stanowiło 3,262% udziału w kapitale zakładowym,

7.830.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 3,262% ogólnej liczby głosów

 Impexmetal S.A.: 6.000.000 sztuk akcji, co stanowiło 2,50% udziału w kapitale zakładowym,

6.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 2,50% ogólnej liczby głosów

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale

zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby

głosów

 Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym,

5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów.

Na dzień 11 października 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio

127.995.708 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 53,331% udziału w kapitale zakładowym oraz

pośrednio poprzez spółki zależne 24.818.412 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 10,34% udziału

w kapitale zakładowym.

Na dzień 11 października 2016 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio

126.835.873 głosy na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 52,848% ogólnej liczby

głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 24.818.412 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew

S.A., co stanowi 10,34% ogólnej liczby głosów:

 Alchemia S.A.: 3.200.000 sztuk akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym,

3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,333% ogólnej liczby głosów,

 Boryszew S.A.: 7.830.000 sztuk akcji, co stanowiło 3,262% udziału w kapitale zakładowym,

7.830.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 3,262% ogólnej liczby głosów,

 Impexmetal S.A.: 11.618.412 sztuk akcji, co stanowiło 4,841% udziału w kapitale zakładowym,

11.618.412 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4,841% ogólnej liczby głosów,

 SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale

zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby

głosów.

 Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 sztuk akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym,

5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »