Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2017 2017-01-12 Ogłoszenie żądania przymusowego wykupu akcji Hutmen S.A. (2017-01-12; 09:10)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 69/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku dotyczącego informacji

nt. zamiaru nabycia akcji Hutmen S.A. w drodze przymusowego wykupu, Zarząd Boryszew S.A.

informuje, iż Boryszew Spółka Akcyjna oraz spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej

BORYSZEW, tj. spółka pod firmą SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka pod

firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie, spółka pod firmą Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie oraz spółka pod firmą SPV Impexmetal Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając

wspólnie ogłosiły w dniu 12 stycznia 2017 roku żądanie przymusowego wykupu akcji Hutmen S.A.

należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy tej spółki.

Boryszew S.A. wraz z podmiotami zależnymi posiadają łącznie 23.046.290 akcji Hutmen S.A.,

reprezentujących około 90,04 % kapitału zakładowego tej spółki oraz ogólnej liczby głosów na walnym

zgromadzeniu.

Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Hutmen S.A., tj. 2.549.980,

stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i ogólnej liczby głosów na walnym

zgromadzeniu. Podmiotem nabywającym akcje jest spółka Boryszew S.A.

Dzień wykupu został ustalony na 17 stycznia 2017 roku, a cena wykupu wynosi 5,31 PLN za jedną

akcję Hutmen S.A. W dniu wykupu właściciele akcji objętych wykupem zostaną pozbawieni praw z

akcji, co nastąpi w drodze zapisania tych akcji na rachunku papierów wartościowych Boryszew S.A.

Szczegółowe warunki Przymusowego Wykupu zostały zamieszczone w przekazanej do publicznej

wiadomości „Informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Hutmen Spółka Akcyjna w drodze

przymusowego wykupu” sporządzonej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra

Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze

przymusowego wykupu (Dz. U. Nr 229, poz. 1948).

Pełna treść informacji stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

 

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

 

Informacja o zamiarze nabycia akcji Hutmen S.A.

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »