Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2017 2017-01-17 Informacja nt. nabycia akcji Hutmen S.A. w ramach przymusowego wykupu (2017-01-17; 16:24)

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 12 stycznia 2017 roku w sprawie ogłoszenia

przymusowego wykupu akcji Hutmen S.A. Zarząd BORYSZEW S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka)

zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego w dniu 12 stycznia 2017 roku przez BORYSZEW S.A. oraz spółki

zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej BORYSZEW, tj. spółkę pod firmą SPV Boryszew 3 Sp.

z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółkę pod firmą Impex – Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

spółkę pod firmą Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę SPV Impexmetal Spółka z o.o. z

siedzibą w Warszawie (Grupa Boryszew) żądania przymusowego wykupu od akcjonariuszy

mniejszościowych 2.549.980 akcji stanowiących około 9,96% kapitału zakładowego Hutmen S.A. i

ogólnej liczby głosów na walnym, Boryszew S.A. nabył w dniu 17 stycznia 2017 roku wszystkie akcje

będące przedmiotem przymusowego wykupu.

W związku z rozliczeniem akcji nabytych w ramach przymusowego wykupu Grupa Boryszew posiada

25.596.270 akcji spółki Hutmen SA stanowiących 100,00% kapitału zakładowego Hutmen S.A.

i odpowiadających ogólnej liczby głosów na walnym.

Podstawa prawna :

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »