Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
40/2017 2017-06-30 Nabycie obligacji Boryszew S.A. przez jednostki zależne

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017 roku

trzy spółki pośrednio zależne od Emitenta tj. WM Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach –

Dziedzicach (WM Dziedzice), Metal Zinc Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (Metal Zinc), Polski

Cynk z o.o. z siedzibą w Oławie (Polski Cynk) nabyły w ramach ustanowionych w Boryszew

programów emisji obligacji imiennych (obligacje Boryszew) w celu lokowania wolnych środków

finansowych jednostek zależnych. Powyższe obligacje zostały wyemitowane w ramach

refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji Boryszew S.A. posiadanych przez poszczególne spółki

zależne w związku z zarządzaniem płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Boryszew.

Oprocentowanie wszystkich obligacji, o których mowa powyżej zostało ustalone na warunkach

rynkowych. Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej.

 

W ramach ww. transakcji:

 

- WM Dziedzice nabyła 16 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, za

średnią jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną obligację, tj. za łączną wartość nominalną

16.000.000 złotych;

 

- Metal Zinc nabył 11 obligacji imiennych o wartości nominalnej 1.000.000 złotych każda, za średnią

jednostkową cenę 1.000.000 złotych za jedną obligację tj. za łączną wartość nominalną 11.000.000

złotych;

 

- Polski Cynk nabył 3 obligacje imienne o wartości nominalnej 500.000 EUR każda, za średnią

jednostkową cenę 500.000 EUR za jedną obligację tj. za łączną wartość nominalną 1.500.000 EUR.

 

 

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]

 

Podpisy:

Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »