Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
61/2017 2017-09-28 Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.

 

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w wyniku nabycia w dniu 26
września 2017 roku w transakcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. 33.000 sztuk akcji własnych (data rozliczenia transakcji: 28 września 2017 roku) Grupa
Kapitałowa Boryszew przekroczyła próg 10% ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Boryszew S.A.


Przed dokonaniem ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki
zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. i Polski Cynk Sp. z o.o. 23.999.831 sztuk akcji
Boryszew S.A., stanowiących 9,9999% kapitału zakładowego Spółki, które to akcje uprawniały do
23.999.831 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9.9999% ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:

 

 

- Boryszew 9.839.831 sztuk akcji własnych, uprawniających do 9.839.831 głosów na Walnym

Zgromadzeniu, co stanowiło 4,100% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na
WZ Impexmetal S.A.,


- Impexmetal S.A. 11.990.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,996% udział w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,


- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,902% udział
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,


- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,002% udział w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

 


Po dokonaniu ww. transakcji Boryszew S.A. posiadała bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki
zależne: Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. i Polski Cynk Sp. z o.o. 24.032.831 sztuk akcji
Boryszew S.A., co stanowi 10,0137% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów na
Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., w tym:


- Boryszew S.A. 9.872.831 sztuk akcji własnych, stanowiących 4,114% udziału w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ i pośrednio poprzez spółki zależne:


 - Impexmetal S.A. 11.990.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 4,996% udział w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,


- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,902% udział
w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ,


- Polski Cynk Sp. z o.o. 5.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 0,002% udział w kapitale
zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują
podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje
Boryszew S.A. oraz instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A., o których mowa w art. 69
ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie

 


Podpisy:
Jarosław Michniuk– Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »