Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
85/2017 2017-11-29 Zawiadomienie o zmianie udziałów

 Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), tj., od Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, iż w dniu 27 listopada 2017 roku, w związku z realizacją Umowy przeniesienia akcji zawartej w dniu 24 listopada 2017 roku, Mineralis Spółka z o.o. nabyła 10.000.000 szt. akcji Boryszew S.A. Transakcja ta spowodowała przekroczenie przez Mineralis Spółka z o.o. progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ) Boryszew S.A.

 

Przed zawarciem w/w transakcji Mineralis Spółka z o.o. posiadała 9.875.000 szt. akcji Boryszew S.A., uprawniających do 9.875.000 głosów na WZ, co stanowiło 4,1146% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.


Na dzień zawarcia w/w transakcji Mineralis Spółka z o.o. posiada 19.875.000 szt. akcji Boryszew S.A., uprawniających do 19.875.000 głosów na WZ, co stanowiło 8,2812% ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew SA.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew S.A.,
o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.

 

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »