Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2018 2018-01-02 Informacja o trwającym postępowaniu kontrolnym w spółce zależnej

Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem kontrolnym wobec spółki zależnej ZM SILESIA S.A. z siedzibą w Katowicach (ZM SILESIA) powziął informację, że organ celno – skarbowy określił wstępnie kwotę zaległości podatkowych w VAT za poszczególne miesiące 2012 roku na około 29 mln złotych.
Zgodnie ze stanowiskiem organu celno – skarbowego ZM SILESIA nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich dostawców, którzy jak się okazało nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji ZM SILESIA nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów.
Spółka ZM SILESIA kwestionując ustalenia organu wniosła do tego protokołu stosowne zastrzeżenia i w postępowaniu podatkowym, w którym wydawane będą decyzje określające ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego za 2012 roku, zamierza konsekwentnie bronić stanowiska o braku jakichkolwiek zaległości podatkowych za ten rok.
Zarząd Emitenta zamierza ująć ryzyko z tym związane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2017 rok.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Piotr Szeliga – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »