Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2018 2018-01-15 Informacja nt. potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż. Spółka otrzymała od Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Inwestor), ofertę w sprawie przystąpienia do rozmów o możliwości sprzedaży przez Emitenta oraz jego spółki zależne 100% akcji spółki Walcownia Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Spółka Zbywana) za cenę około 160 mln złotych.

 

W związku z powyższym Zarząd Emitenta podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie przystąpienia, razem z pozostałymi akcjonariuszami Spółki Zbywanej do wstępnych rozmów z Inwestorem w przedmiocie ustalenia warunków (w tym ostatecznej ceny), zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji.

 

Jednocześnie Emitent informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Spółka nie podjęła żadnych wiążących decyzji lub ustaleń dotyczących potencjalnej transakcji i nie ma pewności czy takie decyzje zostaną podjęte w przyszłości.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Jarosław Michniuk – Prezes Zarządu
Aleksander Baryś – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »