Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
37/2018 2018-02-27 Zawiadomienie o zmianie udziałów

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika iż w dniu 21 lutego 2018 roku – na podstawie umowy aportowej zawartej dnia 12 lutego 2018 roku – na rachunek maklerski spółki Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu została przeniesiona własność 15.000.000 szt. akcji Boryszew S.A. stanowiących 6,25% kapitału zakładowego i uprawniających do 15.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowi 6,25% głosów.


Przeniesienie własności 15.000.000 szt. akcji spowodowało zmianę bezpośredniego udziału Pana Romana Krzysztofa Karkosika w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na Walnym Zgromadzeniu spółki Boryszew S.A., ponadto spowodowało przekroczenie progów poniżej 33 1/3% oraz 33%.


Przeniesienie własności akcji, w wyniku którego doszło do w/w zmian w ogólnej liczbie głosów nastąpiło w ramach Grupy Kapitałowej ponieważ Pan Roman Krzysztof Karkosik jest podmiotem dominującym wobec nabywcy akcji – spółki Mineralis Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu.


Dnia 20 lutego 2018 roku, tj. przed zmianą udziału Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 87.225.738 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 36,3440% udziału w kapitale zakładowym, oraz pośrednio poprzez spółki zależne 63.810.430 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowiło 26,5877% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 20 lutego 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 87.225.738 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 36,3440% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 63.810.430 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A., co stanowiło 26,5877% ogólnej liczby głosów:
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowiło 1,333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 12.483.831 szt. akcji, co stanowiło 5,2016% udziału w kapitale zakładowym, 12.483.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,2016% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 4.9958% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowiło 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,902% ogólnej liczby głosów
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowiło 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 0,002% ogólnej liczby głosów,
- Mineralis Spółka z o.o.: 33.966.599 szt. akcji, co stanowi 14,1527% udziału w kapitale zakładowym, 33.966.599 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 14,1527% ogólnej liczby głosów.

 

Na dzień 23 lutego 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 72.228.455 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 30,0952% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 78.810.430 sztuk akcji Boryszew SA, co stanowi 32,8377% udziału w kapitale zakładowym.
Na dzień 23 lutego 2018 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio 72.228.455 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 30,0952% ogólnej liczby głosów i pośrednio poprzez spółki zależne 78.810.430 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowi 32,8377% ogólnej liczby głosów :
- Alchemia S.A.: 3.200.000 szt. akcji, co stanowi 1,3333% udziału w kapitale zakładowym, 3.200.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 1,3333% ogólnej liczby głosów,
- Boryszew S.A.: 12.483.831 szt. akcji, co stanowi 5,2016% udziału w kapitale zakładowym, 12.483.831 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,2016% ogólnej liczby głosów,
- Impexmetal S.A.: 11.990.000 szt. akcji, co stanowiło 4,9958% udziału w kapitale zakładowym, 11.990.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 4,9958% ogólnej liczby głosów,
- SPV Boryszew 3 Sp. z o.o.: 2.165.000 szt. akcji, co stanowi 0,902% udziału w kapitale zakładowym, 2.165.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,902% ogólnej liczby głosów,
- Polski Cynk Sp. z o.o.: 5.000 szt. akcji, co stanowi 0,002% udziału w kapitale zakładowym, 5.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 0,002% ogólnej liczby głosów,
- Mineralis Sp. z o.o.: 48.966.599 szt. akcji, co stanowi 20,4027% udziału w kapitale zakładowym, 48.966.599 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 20,4027% ogólnej liczby głosów.

 

Nie ma osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 lit. c Ustawy o ofercie, jak również nie występują podmioty zależne inne niż wymienione w niniejszym zawiadomieniu, które posiadałyby akcje Boryszew S.A. jak również nie istnieją instrumenty finansowe dotyczące akcji Boryszew SA, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy o ofercie.


Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »