Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
39/2018 2018-03-01 Informacja o utworzeniu odpisu aktualizującego wartość udziałów spółki stowarzyszonej

Zarząd Boryszew S.A. S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka, Emitent”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o decyzji Impexmetal S.A (spółka zależna od Emitenta) o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego wartość posiadanego przez Impexmetal S.A. pakietu akcji spółki stowarzyszonej Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie w kwocie wynoszącej ok. 23,5 mln zł. Odpis w identycznej kwocie zostanie ujęty w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Boryszew za 2017 rok.
Dokonany odpis ma charakter memoriałowy i nie będzie miał wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną Grupy Kapitałowej Boryszew.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew pozostaje w toku przygotowywania, jak również wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej Boryszew za 2017 rok zostanie przekazana w ramach skonsolidowanego raportu rocznego, którego publikacja została zaplanowana na dzień 30 marca 2018 roku.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »