Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
56/2018 2018-06-14 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 14 czerwca 2018 roku (dalej równie jako ZWZ), które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego raportu.


Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż sprawozdania finansowe i sprawozdanie z działalności Boryszew S.A. oraz Grupy Kapitałowej Boryszew w 2017 roku będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6–8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 26 kwietnia 2018 roku, natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 18 maja 2018 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.

 

Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

 

Ponadto Emitent podaje do publicznej wiadomości, jako załącznik nr 2 do niniejszego raportu, treść projektów uchwał, zgłoszonych przez akcjonariusza, które były poddane pod głosowanie a nie zostały podjęte.

 

 Załącznik nr 1.pdf

 

 Załącznik nr 2.pdf

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.


Szczegółowa podstawa prawna § § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

 

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Paweł Tokłowicz – Prokurent
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »