Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
67/2018 2018-07-23 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 16 – 20 lipca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:

 

- w dniu 16 lipca 2018 roku 60.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,60 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0250% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0250% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 17 lipca 2018 roku 63.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,60 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0263% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0263% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 18 lipca 2018 roku 72.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,48 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0300% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0300% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,
- w dniu 19 lipca 2018 roku 72.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,60 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0300% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0300% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
- w dniu 20 lipca 2018 roku 72.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,65 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0300% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0300% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.

 

W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 14.028.434 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 12,3103% kapitału zakładowego i dających prawo do 29.544.603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,3103% ogólnej liczby głosów.

 

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 16 – 20 lipca 2018 roku.

 

 Transakcje z dnia 16.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 17.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 18.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 19.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 20.07.2018.pdf

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »