Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2018

Numer raportu Data raportu Temat raportu
68/2018 2018-07-30 Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 23 – 30 lipca 2018 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:

 

- w dniu 23 lipca 2018 roku 69.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,60 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0288% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0288% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,


- w dniu 24 lipca 2018 roku 70.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,60 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0292% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0292% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,


- w dniu 25 lipca 2018 roku 65.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,58 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0271% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0271% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,


- w dniu 26 lipca 2018 roku 65.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,52 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0271% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0271% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,


- w dniu 27 lipca 2018 roku 59.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,53 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0246% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0246% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.,


- w dniu 30 lipca 2018 roku 74.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 6,80 złotych za 1 akcję w transakcjach stanowiących łącznie 0,0308% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0308% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A.
Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie.


W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 14.430.434 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 12,4778% kapitału zakładowego i dających prawo do 29.946.603 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 12,4778% ogólnej liczby głosów.

 

W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 23 – 30 lipca 2018 roku.

 

 Transakcje z dnia 23.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 24.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 25.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 26.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 27.07.2018.pdf

 Transakcje z dnia 30.07.2018.pdf

 

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Szczegółowa podstawa prawna:
Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

 

Podpisy:
Piotr Szeliga – p.o. Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »