Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2019 2019-01-01 Aktualizacja informacji nt. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Emitenta

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 19/2018 oraz nr 53/2018 w sprawie listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej możliwości sprzedaży spółki zależnej od Boryszew S.A - Walcownia Metali Dziedzice S.A. z siedzibą w Czechowicach – Dziedzicach (Spółka Zależna) na rzecz Krezus S.A. (Inwestor), Zarząd Boryszew S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 r. wygasł list intencyjny zawarty z Inwestorem w celu przeprowadzenia potencjalnej transakcji nabycia przez Inwestora 100% akcji Spółki Zależnej. W trakcie jego obowiązywania nie doszło do uzgodnień co do struktury, treści oraz sposobu finansowania potencjalnej transakcji sprzedaży.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent nie prowadzi rozmów z innymi podmiotami dotyczących sprzedaży Spółki Zależnej.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Podpisy:


Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »