Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
14/2019 2019-03-05 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Alchemia S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 11 stycznia 2019 roku zawiadamia, że w dniu 5 marca 2019 roku otrzymał od Santander Bank Polska S.A., prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, informację, że w wyniku ogłoszonego, w dniu 11 stycznia 2019 roku przez Boryszew S.A. wraz z następującymi podmiotami: Panem Romanem Karkosik, Panią Grażyną Karkosik, spółką Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką Eastside–Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (działając wspólnie jako Wzywający), wezwania na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie złożone zostały zapisy na łączną liczbę 23.436.074 akcji („Akcje”) po 4,80 złote (cztery złote osiemdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję (cena z wezwania).

Transakcja nabycia Akcji Alchemia S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako Nabywający) zostanie zawarta w dniu 7 marca 2019 roku (rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 12 marca 2019 roku).

Po nabyciu Akcji, Boryszew S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę Impexmetal S.A. i Eastside–Bis Sp. z o.o. 99.381.074 akcje Alchemia S.A., co stanowi 49,69% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 99.381.074 głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia S.A., w tym bezpośrednio 500.000 akcji Alchemia S.A., co stanowi 0,25% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 500.000 głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia S.A. oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie 83.636.074 akcje Alchemia S.A., co stanowi 41,82% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 83.636.074 głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia S.A. i spółkę Eastside – Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 15.245.000 akcji Alchemia S.A., co stanowi 7,62% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 15.245.000 głosów na walnym zgromadzeniu Alchemia S.A.


Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Mikołaj Budzanowski – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »