Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
16/2019 2019-03-12 Rozliczenie nabycia akcji Alchemia S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2019 z dnia 5 marca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 15/2019 z dnia 7 marca 2019 roku, zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego w dniu 11 stycznia 2019 roku, przez Boryszew S.A. wraz z następującymi podmiotami: Panem Romanem Karkosik, Panią Grażyną Karkosik, Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką Eastside-Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działając wspólnie jako Wzywający), wezwania na sprzedaż akcji spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, w dniu 12 marca 2019 roku nastąpiło rozliczenie transakcji nabycia przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie 23.436.074 akcji Alchemia S.A. po cenie 4,80 złote (cztery złote osiemdziesiąt groszy) za 1 (jedną) akcję Alchemia S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy:
Aleksander Baryś – Członek Zarządu
Cezary Pyszkowski – Członek Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »