Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
18/2019 2019-04-01 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 1 kwietnia 2019 r. Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Janusza Siemieńca - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, datowanej na dzień 31 marca 2019 roku i skutecznej na dzień złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Janusz Siemieniec złożył rezygnację w związku z przekroczeniem przez spółkę zależną od Boryszew S.A. (Impexmetal S.A.) progu 50% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A., na podstawie art. 387 kodeksu spółek handlowych.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:

Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »