Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
36/2019 2019-06-26 Zakończenie programu skupu akcji własnych Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 roku, w związku z upływem okresu na jaki był uchwalony, zakończył się program skupu akcji własnych, przyjęty uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku.

W wyniku wykonania ww. uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (z późniejszymi zmianami) spółki Grupy Kapitałowej Boryszew nabyły łącznie 25.446.149 sztuk akcji Boryszew S.A. (w tym Boryszew S.A. nabyła 14.955.399 akcji) o wartości nominalnej 1,00 zł każda, po średniej cenie 6,46 zł tj. za łączną kwotę 164.390.381,14 zł.
Nabyte akcje, stanowią 10,60% udziału w kapitale zakładowym i odpowiadają 25.446.149 głosom na WZA, tj. 10,60% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Zgodnie z przywołaną powyżej uchwałą akcje nabyte w ramach programu skupu będą przeznaczone na jeden z celów tam określonych, tj.: (i) do dalszej odsprzedaży, (ii) do umorzenia.


Podstawa prawna: Inne uregulowania


Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »