Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
38/2019 2019-07-09 Podsumowanie wyników wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w I i II terminie

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku zawiadamia, że w dniu 9 lipca 2019 roku otrzymał od Santander Bank Polska S.A., prowadzącego działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, informację, że w wyniku ogłoszonego, w dniu 17 maja 2019 roku przez Boryszew S.A. wraz z następującymi podmiotami: spółką Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działając wspólnie jako Wzywający), wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie w II terminie złożone zostały zapisy na łączną liczbę 7.142.741 akcje („Akcje”) po 4,25 złote (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję (cena z wezwania).


W I terminie zostały złożone zapisy na łączną liczbę 46.776.642 akcji („Akcje”) po 4,25 złote (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za 1 (jedną) Akcję (cena z wezwania). Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 21 czerwca 2019 roku.


Transakcja nabycia Akcji Impexmetal S.A. przez spółkę Impexmetal S.A. (działającą jako Nabywający) w II terminie jest planowana w dniu 11 lipca 2019 roku (rozliczenie transakcji jest planowane do dnia 16 lipca 2019 roku).


Po nabyciu Akcji, Boryszew S.A. będzie posiadała łącznie bezpośrednio i pośrednio poprzez spółki Impexmetal S.A. i SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. 179.299.383 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 94,37% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 179.299.383 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A., w tym bezpośrednio 117.500.968 akcji Impexmetal S.A., co stanowi 61,84% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 117.500.968 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A. oraz pośrednio poprzez spółkę Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie 54.519.383 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 28,69% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 54.519.383 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A. i spółkę SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 7.279.032 akcje Impexmetal S.A., co stanowi 3,83% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 7.279.032 głosów na walnym zgromadzeniu Impexmetal S.A.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »