Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
40/2019 2019-07-16 Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku

Zarząd Boryszew S.A. informuje, iż skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2019 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2019, na dzień 30 sierpnia 2019 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 17 września 2019 roku.

 

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »