Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2019

Numer raportu Data raportu Temat raportu
42/2019 2019-07-29 Zmiany osobowe w składzie organów Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż Pan Aleksander Baryś, Członek Zarządu Dyrektor Finansowy Spółki w dniu dzisiejszym złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 31 sierpnia 2019 roku.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 29 lipca 2019 roku, podjęła decyzję o powołaniu od dnia  1 września 2019 roku Pana Krzysztofa Kołodziejczyka na Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Boryszew S.A.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Pana Krzysztofa Kołodziejczyka.

 

Pan Krzysztof Kołodziejczyk jest absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego na Wydziale Ekonomiki Transportu i Łączności.
W latach 1997 – 2012 pracował w CIECH S.A. oraz w spółce S.C. Uzinele Sodice Govora – Ciech Chemical Group S.A. (Rumunia).
W latach 2012 -2016 był zatrudniony w Polimex- Mostostal S.A.
W latach 2016 -2018 był Dyrektorem Finansowym, Wiceprezesem Zarządu Komplementariusza w spółce Mostostal Siedlce Sp. z o.o. Sp. k.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk od 2006 roku sprawuje lub sprawował funkcje nadzorcze m.in. w spółkach Radpol S.A., Soda Polska Ciech Sp. z o.o., PRINŻ-1 Sp. z o.o.

Pan Krzysztof Kołodziejczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpis:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu
 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »