Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2020 2020-01-27 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminarz publikacji raportów okresowych w 2020 roku.

 

I. Skonsolidowane raporty kwartalne wraz z kwartalną informacją finansową:
- za I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 roku;
- za III kwartał 2020 roku – 27 listopada 2020 roku;
II. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu – 8 kwietnia 2020 roku;
III. Skonsolidowany raport półroczny wraz z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2020 roku – 25 września 2020 roku;

 

Zarząd Spółki podjął decyzję, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny przekazywane do publicznej wiadomości, będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową i półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

 

Szczegółowa podstawa prawna:
Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »