Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2020 2020-03-09 Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących przez spółkę zależną

Zarząd Boryszew S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 marca 2020 roku otrzymał od spółki zależnej Impexmetal S.A. informację o utworzeniu w sprawozdaniu finansowym tej spółki odpisu aktualizującego wartość akcji spółki zależnej Alchemia S.A. w wysokości 158 mln zł, pomniejszającego wartość tych akcji.
Odpis zostanie w skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Boryszew za 2019 rok, rozpoznany jako utrata wartości firmy powstałej na rozliczeniu nabycia akcji Alchemia S.A.
Dokonane odpisy mają charakter księgowy i nie będą miały wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną Spółki oraz Grupy Kapitałowej Boryszew.
Zarząd Spółki wyjaśnia również, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew pozostają w toku wykonywania czynności rewizji finansowej ze strony audytora i tym samym nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie kwoty dokonanego odpisu. Ostateczna kwota odpisu wraz z wynikami finansowymi Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej za 2019 rok zostanie przekazana w ramach raportów rocznych, których publikacja została zaplanowana na dzień 8 kwietnia 2020 roku.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »