Notowania


Kontakt RI


Ważne linki


Raporty bieżące Powrót >

2020

Numer raportu Data raportu Temat raportu
17/2020 2020-06-15 Powołanie członka Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 roku Walne Zgromadzenie Spółki, podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej, z dniem dzisiejszym Pana Wojciecha Kowalczyka.

 

Informacje nt. posiadanego przez Pana Wojciecha Kowalczyka wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

Pan Wojciech Kowalczyk jest absolwentem Wydziału Handlu ZagranicznegoSzkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.

Pan Wojciech Kowalczyk pracował w latach 1995 – 2001 w Banku Handlowym, następnie był dyrektorem rynku papierów dłużnych w Merrill Lynch International w Londynie. W 2010 objął stanowisko dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego odpowiedzialnego za pion sprzedaży i rynków finansowych, w tym samym roku przeszedł na stanowisko wiceprezesa zarządu tej instytucji.
Pan Wojciech Kowalczyk w latach 2012–2014 był wiceministrem finansów, w 2014 i w latach 2015 –2016 wiceministrem skarbu państwa, w latach 2014–2015 wiceministrem gospodarki, w latach 2016–2017 wiceministrem energii.
Pan Wojciech Kowalczyk w latach 2017–2020 był wiceprezesem zarządu ds. inwestycji kapitałowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Kowalczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Szczegółowa podstawa prawna: § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowski


Podpisy:
Piotr Lisiecki – Prezes Zarządu

 

Do góry

Jeżeli masz do nas jakieś pytanie, wypełnij formularz. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe


Więcej »